Acest site foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii
Presă
14.12.2015
UTI cooperează cu instituțiile universitare pentru dezvoltarea învățământului superior

UTI cooperează cu instituțiile universitare pentru dezvoltarea învățământului superior

În perioada 2014-2015 echipa de specialiști IT a grupului UTI a fost implicată într-o serie de proiecte cofinanţate din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane care au avut ca scop creșterea calității programelor universitare de licență și masterat. Printre beneficiarii proiectului s-au numărat universități renumite din țară, precum: Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea “1 Decembrie” din Alba Iulia, Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău, Universitatea Politehnică București.

Proiectele au avut ca principal obiectiv extinderea oportunităţilor de învăţare şi promovarea inovării în învăţământul superior prin intermediul tehnologiei IT. Totodată, au vizat și consolidarea cooperării între mediul universitar şi mediul de afaceri prin actualizarea conţinuturilor anumitor discipline de la programele de licenţă şi masterat, în acord cu propunerile angajatorilor pentru o mai bună integrare a absolvenţilor pe piaţa muncii și, nu în ultimul rând, modernizarea structurii de învățământ în conformitate cu cerințele actuale ale pieței muncii.

În cadrul proiectelor, UTI a fost responsabil cu dezvoltarea, implementarea, întreținerea și administrarea aplicațiilor informatice, dar și cu pregatirea cadrelor didactice în vederea administrării și utilizării soluțiilor informatice realizate în cadrul acestora.

Proiectele dezvoltate în parteneriat cu Universitatea “Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu au urmărit mai multe paliere:

  • creşterea calităţii programelor universitare de licenţă şi masterat în energetică. Proiectul s-a adresat în mod direct studenţilor de la programele universitare de licenţă şi masterat din domeniul “Inginerie Energetică”, cadrelor didactice din comisiile de asigurare a calităţii la nivel universitar şi structurilor de conducere din Universitate, precum şi personalului universitar implicat în dezvoltarea de programe universitare.
  • creșterea calității în învăământul superior prin îmbunătățirea programelor de studii pentru specializările: finanțe bănci, contabilitate și informatică de gestiune (licență) și bănci și asigurări, control, audit și expertiză financiar-contabilă (master). Valorificarea cunoștințelor teoretice acumulate în timpul studiilor superioare, prin activitate educațională aplicată în cadrul laboratorului de Centre Economice și prin participarea studenților și masteranzilor la comunități de practică.
  • extinderea oportunitaților de învățare și consolidarea cooperarii cu mediul de afaceri
  • consolidarea cooperării între mediul universitar și mediul de afaceri prin intermediul alumni pentru o mai bună corelare a învățământului superior cu piața muncii prin îmbunătățirea/adaptarea programelor de studii, respeciv dezvoltarea/adaptarea curricumului universitar. Proiectul se adresează în mod direct studenților din ciclul de studii de licență și master prin adaptarea/îmbunătățirea programelor de studii și dezvoltarea/adaptarea curriculumului corelat, atât cu standardele învățământului superior, cât și cu cerințele pieței muncii, conducând la creșterea relevanței învățământului superior pentru piața muncii și pentru societatea bazată pe cunoaștere, respectiv prin organizarea de activități pentru studenți (comunități de practică, “open days” la angajatori și “zilele carierei”) care presupun atât intervenții ale sistemului universitar, cât și ale mediului privat prin intermediul alumni.

Proiectul realizat în cadrul Universității Ovidius din Constanța a avut ca scop promovarea educației inovativ – antreprenoriale prin utilizarea unui instrument software specializat – portal de tip bursa – care să permită atât extinderea utilizării competențelor în activitățile de învățare și facilitarea accesului la educație și informații, cât și consolidarea unui mod de comunicare și de cooperare cu mediul de afaceri conducând la o interacțiune reală și eficientă între sistemul educațional și piața muncii. Cu ajutorul platformei realizată de specialiștii UTI, studenții universității vor avea ocazia să-și perfecționeze și să-și demonstreze competențele dobândite în timpul studiilor și să se adapteze cerințelor reale ale pieței muncii.

Împreună cu Universitatea 1 decembrie din Alba Iulia, UTI a realizat un proiect pentru adaptarea programelor de studiu în domeniile electronicii aplicate, informaticii și ingineriei mediului la cerințele secolului 21. Obiectivul principal l-a reprezentat înființarea unui laborator de simulare a infrastructurilor in orașele inteligente (infrastructura electrică, de mediu, etc) , integrate în cadrul unei solutiei software de management al intervențiilor în teren.