Piețe

Mediu

Planeta este alcătuită dintr-o multitudine de ecosisteme interconectate, iar toți locuitorii ei trebuie să împărtășească responsabilitatea protejării ei și utilizării raționale a resurselor sale. Lumea modernă se confruntă cu numeroase provocări, unele dintre ele datorate urbanizării excesive, nesustenabile și problemelor de sănătate pe care le implică, altele datorate degradării și pierderii resurselor naturale (aer curat, apă și sol) și a dezastrelor naturale.

O problemă importantă a urbanizării o reprezintă tratarea apei menajere și reintegrarea ei în circuitul natural după procesul de epurare. Venind în sprijinul autorităților locale, UTI oferă soluții complete pentru facilități de tratare a apei atât pentru construcția și echiparea acestora, cât și pentru optimizarea proceselor tehnologice și asigurarea continuității activității, pentru managementul eficient al resurselor și al conformității în ceea ce privește reglementările de mediu.

De asemenea, UTI a dezvoltat o soluție IT, implementată la nivel național, care colectează și analizează datele cu privire la calitatea apei și care permite elaborarea unor strategii adecvate de prevenire a inundațiilor.

VEZI MAI MULTE