Linii de business

Centru pentru Managementul Situațiilor de urgență

Siguranța cetățenilor este unul dintre obiectivele strategice de importanță majoră ale autorităților locale și guvernamentale. Indiferent de natura acestora, situațiile de urgență pun în pericol viețile oamenilor, produc pagube în infrastructură, distrug bunuri și proprietăți și întrerup furnizarea serviciilor publice. În aceste condiții este vital ca autoritățile statului să poată interveni rapid.

Gestionarea unei situații de urgență implică acțiunea mai multor entități și presupune integrarea mai multor sisteme și procese. Pentru a asigura un răspuns rapid, eficient și bine coordonat în situații de criză, autoritățile cu atribuții în acest domeniu au nevoie de informații în timp real pentru a se adapta din mers la modul în care evoluează evenimentul special.

Soluția dezvoltată de UTI și denumită Centru de Management al Situațiilor de Urgență asigură informații în timp real privind situația de criză, oferind echipelor de intevenție suportul necesar pentru a lua deciziile corecte, eficiente și pentru a-și calibra acțiunile în funcție de particularitățile incidentului.

Caracteristici

 • Sistem naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112
 • Tablou operațional comun cu suport GIS integrat (interfață grafică comună)
 • Management al resurselor
 • Sistem de planificare și suport al deciziilor
 • Scenarii de răspuns pentru diverse tipuri de riscuri și situațiile de criză asociate
 • Evaluare post-criză
 • Centru mobil de comandă și control
 • Integrare de senzori (UAV, video, meteorologici, hidrologici, seismici, etc.)
 • Comunicații integrate (voce/date/video)
 • Integrare a sistemului de monitorizare a securității și siguranței
 • Integrare a sistemului de informare și alarmare publică
 • Integrare a sistemului de management al traficului

Centrul de Management al Situațiilor de Urgență are următoarele avantaje pentru autorități :

 • Asigură un tablou operațional comun diverselor structuri.
 • Furnizează răspunsuri rapide, coordonate pentru remedierea situațiilor de criză.
 • Reduce impactul situațiilor de criză asupra serviciilor publice și cetățenilor.
 • Optimizează eficiența operațională și îmbunătățește acțiunile de planificare a intervențiilor.
 • Pornind de la experiența în domeniu, îmbunătățește procesul de decizie strategică și tactică (anticipare, prevenție și alocare eficientă a resurselor)

Centrul de Management al Situațiilor de Urgență are rolul de a îmbunătăți capacitatea structurilor statului de a răspunde la nevoile cetățenilor. Datorită arhitecturii sale deschise, soluția realizată de UTI favorizează crearea de sinergii interdisciplinare cu diverse agenții.