CSR

Programe

Parteneriate academice

Dezvoltarea inovației și cercetării în domeniul tehnologiei face parte din strategia de business a companiei. Cultivarea continuă a parteneriatelor cu universitățile tehnice din țară și susținerea programelor de cercetare în domeniul tehnic reprezintă un obiectiv important în dezvoltarea competențelor companiei noastre.

Prin parteneriatele încheiate cu instituiții universitare din țară, precum Universitatea Politehnică, Universitatea Tehnică de Construcții sau Universitatea de Automatică și Calculatoare din București am contribuit la creșterea excelenței în învățământul universitar și la dezvoltarea cercetării științifice prin :

  • Acordarea de burse studenților cu rezultate extraordinare
  • Dezvoltarea unor programe de intership și de colaborare între mediul universitar și cel de afaceri, în cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare
  • Dotarea cu aparatură tehnică de înaltă performanță a laboratoarelor și sălilor de studiu.

UTI a pus bazele unui laborator de securitate informatică în cadrul Facultăţii de Automatică şi Calculatoare. Compania a donat echipamente şi produse software în domeniul securităţii informatice şi alte echipamente tehnice. Ulterior, compania a cooptat studenţi şi doctoranzi în realizarea unor programe de cercetare în domeniul securităţii informatice.

Student UTI

Odată cu aniversarea a 25 de ani de activitate, compania a lansat programul Student UTI, prin care se angajează să sprijine financiar studenți pasionaţi de domeniul pe care şi l-au ales pentru studii, cu rezultate universitare bune şi idei inovative, prin acordarea unor burse de merit.

Facultățile admise în program sunt: Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Transporturi, Facultatea de Electronică, Telecomunicații si Tehnologia Informației, Facultatea de Inginerie a Instalațiilor, Facultatea de Energetică.

Programul se adresează studenţilor din anii II-V și Master și are ca scop implicarea în susținerea pregătirii teoretice a acestora și a dezvoltării carierei viitoare și atragerea celor mai buni studenţi în vederea colaborării ulterioare în calitate de angajaţi UTI.

Programul se desfășoară pe întreaga durată a facultății, cu condiția ca media generală dintr-un an de studiu să nu fie mai mică de 8:50.

Prietenii Muzeelor Minovici

Alături de Asociația Patrimoniu pentru Viitor (Prietenii Muzeelor Monovici) ne-am implicat activ în inițiativa de restaurare și reintegrare în circuitul cultural a celor două muzee Minovici – de artă populară şi de artă medievală, cu o valoare culturală şi arhitecturală deosebit de importantă pentru București.

Pentru îndeplinirea obiectivului, ne-am implicat în susținerea și organizarea unor evenimente care promovau tradiţia culturală şi populară autentică, evenimente care au devenit motive de bucurie pentru bucureșteni. ”Noaptea de Sânziene în Livada de la Minovici”, “Dimineți de toamnă în livada de la Minovici”, „Hora în livadă” sunt doar câteva dintre evenimentele care se desfășoară an de an și care au ca scop aducerea în prim plan a tradițiilor și valorilor culturale românești și strângerea de fonduri pentru restaurarea moștenirii arhitecturale lăsate de familia Minovici. ”Vila cu clopoței”, construită la începutul secolului 20 de către arhitectul Cristofi Cherchez, la inițiativa doctorului Nicolae Minovici, fondatorul primului serviciu de Salvare din România şi unul dintre pionierii asistenței sociale, a fost redată circuitului cultural in 2015. În prezent adăpostește Muzeul de Artă Populară al Municipiului București.