Inovație

Proiecte R&D

UTI participă în mod activ în mai multe proiecte de R&D la nivel național și internațional, finanțând sau co-finanțând dezvoltarea de noi produse, soluții și tehnologii.

AGS – The Alliance Ground Surveillance Program

Acest program NATO a fost inițiat pentru a susține acțiunile comune de intelligence, supraveghere și recunoaștere pentru toți cei 28 de aliați NATO și de a oferi factorilor de decizie o imagine completă asupra situației terestre:

  • Apărarea colectivă
  • Management de criză
  • Siguranță

Programul va fi accesibil membrilor alianței în perioada 2017-2018.

Sistemul dezvoltat în cadrul proiectului AGS va proteja trupele terestre și populația civilă, va îmbunătăți controlul la frontiere și siguranța maritimă, va susține lupa împotriva terorismului și va îmbunătăți gestionarea crizelor și operațiunile de intervenție în cazul unor dezastre naturale.

Sistemul este funcțional permanent, indiferent de condițiile meteorologice, și oferă supraveghere terestră și maritimă în timp real.

Sistemul AGS este achiziționat de 15 țări aliate (Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Germania, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Norvegia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Statele Unite) care vor contribui la dezvoltarea capabilităților sistemului.

SAFE SHORE

Din 2016, UTI și alți 10 parteneri internaționali participă la un program internațional de R&D al cărui obiectiv principal este asigurarea securității la granițele maritime, prin detecția amenințărilor reprezentate de aeronavele pilotate la distanță (drone).

Ca participant în dezvoltarea Sistemului pentru detecția amenințărilor în zona frontierelor maritime (System for detection of Threat Agents in Maritime Border Environment – SAFESHORE), contribuția UTI constă în dezvoltarea soluțiilor de analiză video, analiză audio și managementului informațiilor de securitate.

TERAHERTZ

Siguranța națională este un obiectiv prioritar al activităților de cercetare-dezvoltare, care conduc către siguranță crescută, creștere economică și acces la tehnologii de ultimă generație. În ultimii ani, tehnologiile cu microunde au devenit foarte utilizate, un punct de referință în dezvoltarea de sisteme care detectează substanțe complexe.

În linie cu această tendință, a fost constituit un consorțiu alcătuit din Institutul de Științe Spațiale, Institutul Național pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiațiilor, Centrul de Cercetare în Optoelectronică din cadrul Universității Politehnice București și UTI Grup. Scopul consorțiului este de a crea un instrument cu microunde spectroscopic, activ și portabil care să detecteze substanțele periculoase. Acest produs inovativ este unic atât la nivel național, cât și internațional datorită structurii compacte, timpului de reacție și prețului scăzut.

Scopul acestui proiect este de a îmbunătăți acțiunile de asigurare a securității naționale prin crearea unui dispozitiv care să detecteze explozibili, substanțe chimice și bacteriologice ascunse în bagaje, scrisori și alte obiecte similare.

TeraHertz este finanțat de Unitatea executivă pentru finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării.

SMARTER

Proiectul a fost dezvoltat de UTI în cadrul programului Național de Cercetare-Dezvoltare, secțiunea Inovare, Subsecțiunea Dezvoltare Produse – Sisteme – Tehnologii și a fost cofinanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării.

Scopul SMARTER a fost de a dezvolta un sistem modular autonom termo-vibro-izolant pentru echipamente și produse critice.

Prin acest proiect, UTI și-a dezvoltat capabilitățile de a inova și de a desfășura activități de R&D experimentale.

SCOUTER

Proiectul a fost dezvoltat de UTI Grup în parteneriat cu Universitatea Politehnica București și Laboratorul de Analiză și Prelucrarea Imaginilor, în cadrul programului Național de Cercetare-Dezvoltare, secțiunea Inovare, Subsecțiunea Dezvoltare Produse – Sisteme – Tehnologii în perioada 2013-2015 și a fost cofinanțat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării.

Proiectul a avut drept obiectiv stimularea inovării prin susținerea dezvoltării unor produse noi, integrate pentru a funcționa ca un sistem de supraveghere video inteligent. Sistemul de supraveghere permite identificarea automată a evenimentelor de interes și permite reacția rapidă în scopul protejării perimetrului sau bunurilor.

Produsul rezultat, KIntelliVision, procesează automat informațiile video înregistrate de camere.

Produsul se află acum în etapa de pregătire pentru a fi vândut pe piețe naționale și internaționale și va contribui la stimularea unor noi activității de cercetare-dezvoltare.