Linii de business

Soluții de securitate a frontierelor

Pentru a fi eficientă în condițiile criminalității transfrontaliere înregistrate în prezent, Poliția de Frontieră are nevoie de un model organizațional centralizat, care presupune o legătură de comandă directă între eșaloanele ierarhice superioare și cele din teren, dar și conexiuni cu agențiile europene.

Existența unei structuri de comandă la nivel național facilitează alocarea de resurse pentru contracararea amenințărilor și desfășurarea rapidă a forțelor Poliției de Frontieră atât pe termen scurt, pentru operațiuni temporare, cât și pe termen lung, în cazul unor operațiuni permanente.

Principiile UTI pentru proiectarea unor sisteme avansate pentru controlul frontierelor

 • Respectarea legislației europene – Recomandări și bune practice din zona Schengen, interfațare cu sisteme din Uniunea Europeană: SIS, VIS, EURODAC, FADO, FRONTEX, Interpol
 • Sisteme calibrate în funcție de nevoile naționale privind securitatea frontierelor – Cadru instituțional, roluri, responsabilități și cooperare între agenții, integrare de sisteme la nivel național
 • Arhitectură de sistem flexibilă bazată pe cele mai moderne standarde IT – Tehnologie modernă (Enterprise Java, .NET), componente  decuplate, arhitectură orientată spre serviciu, integrare de sisteme preexistente
 • Utilizare facilă – Sisteme proiectate ținând cont de nevoile operaționale și de accesibilitate a ofițerilor de Poliție la funcționalitățile soluțiilor, așa încât elementele complexe să devină clare pentru utilizatorii de zi cu zi
 • Operațiuni sigure – Disponibilitate, confidențialitate, autenticitate, integritate a datelor, protecție a datelor personale și confidențialitate

Soluții de securitate pentru frontiere

 • Aplicații software pentru domeniile cheie, disponibile ca elemente de bază, customizabile în funcție de nevoile de protecție a frontierelor naționale
 • Management al Listelor Negre/Alertelor Schengen
 • Controlul documentelor de identificare personală la punctele de trecere a frontierei
 • Comandă și control  – Misiuni de patrulare și supraveghere
 • Monitorizare a traficului – Recunoașterea și verificarea automată a numerelor de înmatriculare
 • Management al situațiilor speciale, investigație a acțiunilor ilegale, intelligence
 • Management securizat al documentelor și fluxurilor de lucru, arhivare
 • Produse de securitate informatică
 • Autoritate de certificare și servicii pe bază de infrastructuri cu chei publice ( PKI) avansate, folosind module de securitate hardware
 • Securizare a unităților centrale și terminalelor mobile, criptare și semnătură electronică pentru transmiterea de mesaje în siguranță
 • Management al identității și accesului pe baza certificatelor digitale și a smart cardurilor