Linii de business

Protecția infrastructurilor critice

Infrastructurile Critice sunt acele facilități, rețele, servicii și bunuri, fizice și informatice, a căror întrerupere sau distrugere ar avea un impact major asupra sănătății, siguranței, securității și bunăstării economice a unei țări sau asupra funcționării efective a instituțiilor guvernamentale. Infrastructurile Critice pot fi afectate atât de amenințări fizice, cât și cibernetice.

Sisteme și servicii integrate de securitate

  • Securitate pentru obiective cu grad ridicat de risc și consultanță de specialitate
  • Analiză de risc și evaluarea amenințărilor
  • Audit de securitate și proiectare de sistem
  • Integrare de sisteme: televiziune cu circuit închis, control al accesului, securitate perimetrală, rețele de comunicații pe nivele multiple, bariere de securitate fizică, integrare software și hardware în timp real și aproape în timp real, detecție la efracției, detecție la incendiu
  • Securitate cibernetică: criptarea informațiilor, transfer de informații în siguranță, detecția și prevenția atacurilor cibernetice, prevenirea pierderilor de date, controlul accesului în rețea
  • Centre integrate de monitorizare

Conceptele furnizate de noi în domeniul infrastructurilor critice oferă cu mult mai mult decât instalarea unor echipamente de securitate și proiectarea unui sistem de protecție. Soluțiile marca UTI combină resurse tehnice, procedurale și umane așa încât clienții noștri să poată beneficia de multiple avantaje: creșterea nivelului de securitate, reducerea pierderilor și a costurilor operaționale. De asemenea, inginerii de sistem și specialiștii noștri în domeniul securității fac o evaluare completă a nevoilor și riscurilor cu care se confruntă clientul, încă de la inițierea unui proiect: analiza locației, analiză de risc, stabilirea unui concept integrat de securitate preliminar, proiectarea detaliată a sistemului integrat de securitate.