Linii de business

Managementul ciclului de viață al informațiilor

Managementul ciclului de viață al informațiilor se referă la întreaga activitate de gestionare a datelor înainte de a fi transmise liderilor sau factorilor de decizie.

Acest proces are cinci etape:

  • Planificare – stabilirea faptelor care urmează să fie monitorizate și analizate
  • Colectare – obținerea de informații neprelucrate din diverse surse (baze de date structurate, depozite de produse, biroul operatorului de registru)
  • Procesare – evaluare, analiză și interpretare, colaționare și integrare
  • Analiză și interpretare: analiză Intel pe termen mediu și lung, rapoarte și evaluări axate pe zone geopolitice
  • Diseminare – furnizarea rezultatelor procesării către destinatarii finali. Diseminarea se poate face la cerere – rapoarte și analize specifice, pe verticală sau orizontală.