Linii de business

Instalații electrice

UTI deține competențe puternice în domeniul instalațiilor electrice și atestările necesare pentru a livra servicii pentru toate tipurile de sisteme electrice de medie și joasă tensiune și de curenți slabi. Echipa noastră de specialiști livrează servicii de calitate pentru orice tip de proiect, care respectă normele în vigoare și sunt adaptate cerințelor de funcționare.

Sisteme de medie și joasă tensiune

 • Consultanță și proiectare pentru:
  • Studii de fezabilitate
  • Proiecte tehnice
  • Documentație pentru întocmirea caietelor de sarcini/obținerea autorizațiilor de funcționare
  • Documentație as-built
  • Audit tehnic
 • Servicii de achiziție, instalare, punere în funcțiune, testare și operare:
  • Stații de transformare și puncte de alimentare medie/joasă tensiune
  • Tablouri de distribuție
  • Branșamente, extinderi de rețea, devieri de rețea
  • Instalații electrice interioare și exterioare pentru obiective civile și industriale
  • Sisteme de alimentare de siguranță și rezervă (grupuri generatoare, UPS-uri)
  • Echipamente de comandă și control
  • Automatizări civile și industriale (stații de epurare, SCADA)
  • Echipamente de protecție și parametrizare
  • Măsurători PRAM
  • Instalații de împământare

Sisteme și echipamente de curenți slabi

 • Proiectare, achiziție, instalare, integrare în aplicații de control și gestiune pentru:
  • Sisteme de control al accesului
  • Sisteme antiefracție
  • Sisteme de supraveghere video
  • Sisteme de detecție și stingere a incendiului
  • Sisteme de sonorizare, interfonie
  • Cablare structurată

Sisteme de iluminat

 • Modernizare a rețelelor de iluminat public
 • Iluminat ambiental și arhitectural
 • Sisteme de iluminat ecologic
 • Sisteme de iluminat pentru aeroporturi (balizaj, iluminat exterior, iluminat interior)
 • Sisteme de iluminat pentru stadioane
 • Sisteme de management al iluminatului public (telemanagement)