Presă
01.10.2003
Comunicat presa CNE CERNAVODA

Comunicat presa CNE CERNAVODA

Echipamentele folosite de UTI la CNE Prod Cernavodă asigură securitatea deplină a obiectivului.

Proiectul implementat la Centrala Nucleară Cernavodă este un exemplu de Sistem complex de asigurare a securității realizat de UTI.

Proiectul a cuprins subsisteme de maximă importanță pentru securitatea obiectivului:

  • Subsistemul de detecție efracție si supraveghere perimetrală
  • Subsistemul de detecție efracție și supraveghere a unor zone vitale
  • Subsistemul de control acces perimetral
  • Subsistemul de control acces în zonele vitale.
  • Subsistemul de control acces în centrul de pregătire cadre
  • Subsistemul de detecție și avertizare incendiu în partea nucleară
  • Subsistemul de detecție și avertizare incendiu din centrul de pregătire cadre
  • Subsistemul de stingere incendiu din centrul de pregătire cadre
  • Subsistemul de monitorizare a detecției și alarmării și stingerii incendiilor la nivelul camerei de comandă principale
  • Dispeceratul sMs.

Proiectul inițial s-a desfășurat în perioada 1993-1996, începând cu faza de consultanță si definire a cerințelor tehnice si organizatorice si terminând cu perioada de operare în comun a specialiștilor FCNE Cernavodă și UTI a sistemelor instalate. Înca din fază inițială, s-a urmărit ca soluțiile tehnice propuse să corespundă cerințelor impuse de importanță deosebită a obiectivului si de nivelul de asigurare a securității solicitat de beneficiar.

Astfel, pentru subsistemele de detecție, avertizare si stingere incendii s-au utilizat echipamentele si suportul tehnic al firmei CERBERUS (actuala SIEMENS SBT), leader mondial în industria de profil. Sistemul acoperă cu detectoare de incendiu toate obiectivele din partea nucleară a centralei, centrul de pregătire cadre si simulatorul, si asigură stingerea incendiilor în sala simulatorului folosind o soluție modernă si ecologică.
Monitorizarea tuturor semnalizărilor de la sistemele de detecție si stingere incendiu, atât din partea clasică cât și din partea nucleară, se realizează utilizând centrala montată în camera de comandă principală.

Pentru asigurarea securității la nivelul perimetrului, sistemul combină senzori de detecție performanți bazați pe tehnologii de ultimă oră, microunde, infaroșu, detecție pe semnal video, vibrații, cablu tensionat, cu procesare electronică, asistată de calculator a alarmelor și imaginilor de la sistemul de supraveghere video. Sistemul de securitate perimetral este completat cu filtrele de control acces instalate la toate porțile. Filtrele de securitate de la porți cuprind pe lângă elemente de detecție, explozivi, materiale periculoase, arme, bariere automatizate de personal și autovehicule, etc, și elemente de recunoaștere biometrică și prin cartelă a persoanelor, alături de elemente de captură video. Toate componentele sistemelor de securitate sunt conectate la echipamentul central instalat în Camera de control a Sistemului de securitate, de unde se asigură monitorizarea, evaluarea alarmelor și coordonarea forțelor de intervenție în caz de eveniment.

Managementul sistemului este asigurat de aplicația software sMs, dezvoltată de UTI și personalizată conform cerințelor beneficiarului, care prelucrează datele oferite de echipamentul central si prezintă operatorilor informațiile printr-o interfață grafică prietenoasă. Aplicația realizează de asemenea gestiunea evenimentelor apărute în sistem și oferă posibilitatea de a controla componentele sistemului.

Pe parcursul derulării proiectului, UTI a asigurat permanent asistența tehnică cu specialiști în șantier. Ulterior finalizării lucrării si predării acesteia, solicitările de suport tehnic au fost rezolvate cu maximă operativitate.
Având în vedere importanța obiectivului, activitatea UTI s-a desfășurat în regim de asigurare a calității conform normelor impuse de CNCAN, fapt certificat de avizul obținut în acest sens.

De asemenea, atât concepția cât și realizarea și funcționarea efectivă a sistemului au fost verificate si testate de organisme abilitate în acest sens, cum ar fi Ministerul de Interne România, Comisia Națională de Control al Activității Nucleare – CNCAN România, Agenția Internațională pentru Energie Atomică – IAEA Viena, Agenția de Control pentru Energetica Nucleară – AECB Canada, Laboratorul de protecție fizică al US Department of Energy – SANDIA National Laboratories SUA.

In prezent, UTI are in derulare un contract de mentenanță cu beneficiarul, precum și lucrări de modernizare și extindere a sistemului instalat, urmărindu-se adaptarea premanentă la cerințele suplimenatre ale beneficiarului și acomodarea tehnologiilor de vârf în domeniu.