Presă
26.11.2013
UTI Grup anunță finalizarea lucrărilor de modernizare a Stației de epurare Cluj-Napoca

UTI Grup anunță finalizarea lucrărilor de modernizare a Stației de epurare Cluj-Napoca

UTI Grup și companiile asociate Gruppo Intini Angelo și Giovanni Putignano&Figli anunță finalizarea proiectului „Reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare Cluj-Napoca” cofinanțat din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene, în cadrul Programului Operaţional Sectorial (POS) Mediu, în valoare totală de 147,95 milioane de lei (aproximativ 35 milioane de euro). Stația va fi inaugurată în cadrul unei ceremonii oficiale, care va avea loc în data de 26 noiembrie 2013, în prezența beneficiarului, Compania de Apă Someș și a oficialităților orașului Cluj.

Lucrările de proiectare, execuție și punere în funcțiune au fost realizate în 21 de luni și au urmărit:

  • implementarea unei tehnologii moderne de epurare a apelor reziduale urbane, care respectă limitele maxim admise de standardele europene și naționale privind calitatea apei deversate în arealul natural după epurare
  • minimizarea costurilor anuale de exploatare a stației și menținerea lor în marja a 5,7 milioane de lei/an
  • simplificarea și versatilitatea operațiunilor de exploatare a instalațiilor prin implementarea unui sistem automatizat de comandă și control
  • obținerea autonomiei energetice a stației de epurare prin cogenerare în proporție de 45%

Soluțiile tehnice și tehnologice propuse respectă cerințele specificate de către beneficiarul lucrării, Compania de Apă Someș și sunt în conformitate cu legislația europeană (CE 91/271/EEC) și națională (NTPA 001/2002) în domeniu.

Pe parcursul derularii lucrărilor stația a fost operațională, constructorul asigurând continuitatea fluxului de epurare a apei menajere produsă de cei aproximativ 367.000 de locuitori ai orașului Cluj-Napoca și respectarea parametrilor fizico-chimici și biologici privind deversarea în râul Someș. Noile construcții au fost integrate treptat în procesul tehnologic de epurare.

Noua stație de epurare a apei uzate din Cluj-Napoca, a treia ca marime din țară după extindere și cel mai mare proiect construit prin programul POS Mediu în perioada 2007-2013, este o stație modernă care combină procesul de epurare și ecologizare a apei uzate cu tehnologia de prelucrare și utilizare a nămolului pentru a produce biogaz și pentru a genera astfel energie, care asigură 45% din independența energetică a stației.

Avantajele și beneficiile acestui proiect sunt multiple, atât pentru beneficiar, Compania de Apă Someș, prin creșterea performanței stației și eficientizarea costurilor de operare, cât și pentru comunitatea Clujului, care beneficiază de un mediu mai curat și de resurse naturale de calitate.

UTI Grup a realizat lucrări similare pentru Compania de Apă Oltenia, în cadrul proiectului ”Reabilitarea și modernizarea surselor de apă și a stațiilor de tratare pentru orașele Scornicești, Potcoava, Drăgănești Olt și Piatra Olt” și derulează în prezent lucrări pentru reabilitarea și modernizarea stațiilor de epurare de la Filiași (județul Dolj) și Dorohoi.

Extinderea și modernizarea Statiei de epurare Cluj – film de prezentare