Presă
03.10.2014
UTI va dezvolta și implementa sistemul colaborativ pentru achiziții publice

UTI va dezvolta și implementa sistemul colaborativ pentru achiziții publice

Contractul pentru implementarea Sistemului informatic colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al achizițiilor publice (SICAP) a fost atribuit prin licitația publică deschisă organizată de Agenția pentru Agenda Digitală a României și va fi implementat pe parcursul a 9 luni.

Obiectivul principal al proiectului constă în dezvoltarea unui mediu performat de desfășurare a achiziților publice în conformitate cu cerințele Uniunii Europene și cu legislația în vigoare.

Pentru atingerea acestui obiectiv, UTI va asigura dezvoltarea, instalarea, configurarea și integrarea unui sistem informatic flexibil și modular, precum și amenajarea unui centru de date. Având în vedere importanța majoră a datelor vehiculate în acest sistem (oferte tehnice și comerciale ale agenților economici naționali și internaționali) securitatea datelor și a tranzacțiilor este unul din elementele cheie ale sistemului – aceasta va fi garantată de utilizarea tehnologiilor cu chei publice, precum și a unui set complex de mecanisme de securitate cibernetică care vor fi implementate în vederea protecției datelor.

UTI va asigura, de asemenea, migrarea datelor din sistemul existent SEAP și integrarea funcțională a acestora în structura și arhitectura noului sistem. Tranziția la noul sistem se va face transparent pentru utilizatorii finali, fără a avea impact asupra sistemului public de achiziții și fără întreruperea funcționării acestuia.

În plus, UTI va furniza cursuri de formare a specialiştilor IT care asigură mentenanţa sistemului www.e-licitatie.ro, precum și cursuri de operare adresate operatorilor economici și autorităților contractante, utilizând LiveStudies – o platformă modernă de instruire on-line.

Din punct de vedere tehnologic, proiectul este foarte complex, prin utilizarea de tehnologii de ultimă generație și de echipamente performante, completate de aplicații software, infrastructură de comunicații și IT, proiectate pentru a fi integrate într-un sistem sigur și fiabil.

Transparența achizițiilor publice va fi asigurată prin punerea la dispoziția operatorilor economici și a autorităților contractante a tuturor informăriilor în confomitate cu legislația și procedurile în vigoare.

Proiectul va avea o contribuție importantă la creșterea eficienţei serviciilor publice datorită accesării serviciilor administrative prin mijloace informatice moderne, va asigura lucrul colaborativ între toate entitățile implicate în procesul de achiziții și va contribui la asigurarea unui mediu concurențial și competitiv pentru accesul la fondurile publice prin implementarea unui portal de gestionare a achizițiilor.

Interfața modernă, intuitivă şi personalizabilă va facilita accesul utilizatorilor la informațiile și operațiile care le sunt puse la dispoziție.

UTI a dezvoltat și implementat numeroase soluții inovatoare pentru informatizarea sistemelor cheie la nivel național: dosarul electronic de sănătate, vigneta electronică, sistemul informatic al cazierului judiciar, portabilitatea numerelor de telefon, sistemul informatic de management al canalelor navigabile.