16.08.2021

TIU Investments and Management obține certificarea ISO 37001

TIU Investments and Management a primit certificarea ISO 37001 pentru sistemul de management anticorupție, care dovedește angajamentul companiei, al managementului și al tuturor angajaților în lupta împotriva corupției și a practicilor corupte.

Certificarea a fost acordată de organismul de certificare internațional MSECB Canada (fost PECB) după un amplu proces de audit care a analizat sistemul de monitorizare și prevenire a incidentelor de mită și corupție implementat pe baza standardului internațional de management ISO 37001. Auditul a confirmat că sistemul de management al riscurilor asociate corupției a fost integrat în procesele organizației.

“Această certificare confirmă angajamentul TIU Investments and Management, compania de management a Grupului UTI, față de etica în afaceri și confirmă toate acțiunile întreprinse la nivelul grupului de a implementa și de a respecta valori etice și proceduri interne de conformitate aliniate celor mai ridicate standarde internaționale.  Este, de asemenea, o realizare colectivă care evidențiază implicarea tuturor angajaților  de a integra lupta împotriva corupției în practicile cotidiene de lucru

și în cultura corporativă a grupului.  Dincolo de recunoașterea internațională, această certificare este un mesaj puternic și un angajament de încredere pentru părțile interesate, autorități de reglementare, clienți și parteneri de afaceri.”, declară Răzvan Petrescu, Administrator al TIU Investments and Management și Președinte UTI.

Combaterea corupției: o prioritate a grupului UTI

ISO 37001 este o metodologie de combatere a corupției la care aderă toate companiile grupului UTI, ghidate de principiile etice si reglementările elaborate de compania TIU Investments and Management. Companiile UTI Construction and Facility Management, certSIGN și Trident Servicii și Mentenanță sunt printre primele companii din România care au obținut această certificare în anul 2018 și au menținut-o prin eforturi constante de îmbunătățire a sistemul de management anti-corupție.   Acestora li se alătură, începând din 2021, și compania TIU Investments and Management ce supervizează respectarea politicilor etice la nivelul întregului grup.

Despre ISO 37001

Publicat în 2016, ISO 37001 este primul standard internațional de management al sistemului de prevenire a corupției, bazat pe o cultură a integrității, transparenței şi conformității. Standardul ISO 37001 este aplicabil oricărui tip de organizație atât din sectorul public, cât și privat, indiferent de mărimea organizației sau domeniul de activitate. Certificarea conform ISO 37001 reprezintă confirmarea faptului că organizația a implementat măsuri eficiente de control anti-mită.

Descarcă Certificatul ISO 37001 al TIU Investements and Management